2010 rok

Efekty i przebieg kontroli w 2010 roku

 

> Protokół z kontroli w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy , pracowników samorzadowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiazku skąłdania oświadczeń majątkowych o swoeim stanie majątkowym, realizacja ustawowych obowiązków podmiotów, którym składane sa oświadczenia oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w BIP, organizacja i zakres organu wykonawczego gminy, organizacja kontroli wewnetrznej wykonywanej przez Wójta gminy oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

> Protokół z kontroli doraźnej w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych Gminie w 2010 roku na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, która nawiedział Gmine w 2009 roku.


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl