Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Katarzyna Więckowska
2021-05-11 12:52:37
Katarzyna Więckowska
2021-05-11 12:52:37
Dodanie pliku ZAR_41_2021.pdf do strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-05-10 08:28:13
Katarzyna Więckowska
2021-05-10 08:28:06
Modyfikacja treści strony w 2021 roku
Opis zmiany: .
Katarzyna Więckowska
2021-05-10 08:27:41
Katarzyna Więckowska
2021-05-10 08:27:41
Dodanie pliku ZAR_40_2021.pdf do strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-05-07 15:50:02
Katarzyna Więckowska
2021-05-07 15:49:56
Modyfikacja treści strony Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
Mariusz Ratusznik
2021-05-06 12:12:33
Mariusz Ratusznik
2021-05-06 12:12:33
Opublikowanie nowego przetargu OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, samochodu STAR 244 stanowiącego własność Gminy Pacanów
Mariusz Ratusznik
2021-05-04 13:35:12
Mariusz Ratusznik
2021-05-04 13:35:12
Opublikowanie nowego przetargu Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych. Szczegółowy zakres robót określa: skrócona dokumentacja techniczna , przedmiary robót oraz
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:33:27
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:33:19
Modyfikacja treści strony w 2021 roku
Opis zmiany: .
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:32:58
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:32:58
Dodanie pliku ZAR_39_2021.pdf do strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:05:30
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:05:21
Modyfikacja treści strony w 2021 roku
Opis zmiany: .
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:01:39
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:01:39
Dodanie pliku ZAR_38_2021.pdf do strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:01:27
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:01:27
Dodanie pliku ZAR_37_2021.pdf do strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:01:16
Katarzyna Więckowska
2021-04-30 13:01:16
Usunięcie pliku ZAR_38_2021.pdf ze strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-04-29 09:01:15
Katarzyna Więckowska
2021-04-29 08:59:08
Modyfikacja treści strony w 2021 roku
Opis zmiany: .
Katarzyna Więckowska
2021-04-29 08:58:43
Katarzyna Więckowska
2021-04-29 08:58:43
Dodanie pliku ZAR_38_2021.pdf do strony w 2021 roku
Katarzyna Więckowska
2021-04-29 08:55:18
Katarzyna Więckowska
2021-04-29 08:55:18
Dodanie pliku ZAR_36_2021.pdf do strony w 2021 roku
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 14:41:37
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 14:41:37
Dodanie pliku 2020_Bilans_zbiorczy.zip do strony Budżet i sprawozdania 2021
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 14:41:19
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 14:41:19
Dodanie pliku 2020_Bilans_jednostkowy.zip do strony Budżet i sprawozdania 2021
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 14:40:07
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 14:40:07
Dodanie pliku Sprawozdania_I_kwartal_2021_Rb.zip do strony Budżet i sprawozdania 2021
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 09:49:39
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 09:49:34
Modyfikacja treści strony Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 09:49:13
Mariusz Ratusznik
2021-04-27 09:49:13
Dodanie pliku 2020_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf do strony Utrzymanie czystości i porządku w gminie
znalezionych: 14350 na 718 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>