Rok 2022Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-06-17 09:58:27

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2022

Załączone pliki
2022_uchwala_236.pdfUchwała Nr XLIII/236/22 (2022_uchwala_236.pdf - 282.568 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 08:49:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2022 rok
2022_uchwala_237.pdfUchwała Nr XLIII/237/22 (2022_uchwala_237.pdf - 1643.913 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:25:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030
2022_uchwala_238.pdfUchwała Nr XLIII/238/22 (2022_uchwala_238.pdf - 2306.42 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:41:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_239.pdfUchwała Nr XLIII/239/22 (2022_uchwala_239.pdf - 205.58 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:30:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2022_uchwala_240.pdfUchwała Nr XLIII/240/22 (2022_uchwala_240.pdf - 229.223 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:39:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomoce finansowej Powiatowi Ruskiemu na realizację w 2022r. projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 5+938 do km 8+958 dl 2954”
2022_uchwala_241.pdfUchwała Nr XLIII/241/22 (2022_uchwala_241.pdf - 166.666 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:42:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2022_uchwala_242.pdfUchwała Nr XLIII/242/22 (2022_uchwala_242.pdf - 166.464 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:43:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2022_uchwala_243.pdfUchwała Nr XLIII/243/22 (2022_uchwala_243.pdf - 239.033 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 09:42:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2022, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
2022_uchwala_244.pdfUchwała Nr XLIII/244/22 (2022_uchwala_244.pdf - 176.415 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:45:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacanów
2022_uchwala_245.pdfUchwała Nr XLIII/245/22 (2022_uchwala_245.pdf - 675.774 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:46:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2022r.
2022_uchwala_246.pdfUchwała Nr XLIII/246/22 (2022_uchwala_246.pdf - 358.976 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:50:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
2022_uchwala_247.pdfUchwała Nr XLIII/247/22 (2022_uchwala_247.pdf - 252.404 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:20:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Powrót