Rok 2022Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2022-06-17 09:47:41

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2022

Załączone pliki
2022_uchwala_238.pdfUchwała Nr XLIII/238/22 (2022_uchwala_238.pdf - 2306.42 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:41:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2022 rok.
2022_uchwala_241.pdfUchwała Nr XLIII/241/22 (2022_uchwala_241.pdf - 166.666 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:42:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2022_uchwala_242.pdfUchwała Nr XLIII/242/22 (2022_uchwala_242.pdf - 166.464 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:43:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2022_uchwala_244.pdfUchwała Nr XLIII/244/22 (2022_uchwala_244.pdf - 176.415 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:45:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacanów
2022_uchwala_245.pdfUchwała Nr XLIII/245/22 (2022_uchwala_245.pdf - 675.774 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:46:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2022r.
2022_uchwala_246.pdfUchwała Nr XLIII/246/22 (2022_uchwala_246.pdf - 358.976 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:50:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
2022_uchwala_247.pdfUchwała Nr XLIII/247/22 (2022_uchwala_247.pdf - 252.404 KB)
Data publikacji: 2022-03-04 12:20:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Powrót