Rejestr zmian strony: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Mariusz Ratusznik
2020-02-24 12:21:07
Mariusz Ratusznik
2020-02-24 12:20:58
Modyfikacja treści strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów
Wersja przed modyfikacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów
Mariusz Ratusznik
2016-12-08 11:31:41
Mariusz Ratusznik
2016-12-08 11:31:41
Opublikowanie nowej strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów
[1]

Powrót