Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-12-13 13:56:47

Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014

 

Tryb pracy Rady Gminy Pacanów określa Rozdział V. Tryb pracy Rady, załącznika do uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Pacanów.Powrót