Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-04-08 08:15:13

Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014

 

Tryb pracy Rady Gminy Pacanów określa Rozdział V. Tryb pracy Rady, załącznika do uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Pacanów.

UCHWAŁA NR 1/10/10 Rady Gminy Pacanów  z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.


 Powrót