2006 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-02-23 10:58:01

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pacanów za okres 2005 roku przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pacanowie przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Gminy Pacanów.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.Powrót