2006 rokDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-11-17 10:34:34

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Pacanów za okres 2005 roku przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pacanowie przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Gminy Pacanów.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczące gospodarki finansowej Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.Powrót