Podstawa prawna działaniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-01-31 08:13:47

 

Gmina Pacanów została utworzona na podstawie uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim.

Podstawę prawną działania Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalenie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy.
Powrót