Organizacja UrzęduDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-05-18 11:20:59

Urząd Miasta i Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników urzędu
odbywają się w czasie pracy od poniedziałku do piątku.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Pacanów


Burmistrz Miasta i Gminy

41 376 54 03 wew.12, pok. nr 103

----------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik,
za-ca Kierownika USC
sprawy obronne i OC
41 376 54 56 wew. 36, pok. nr 112

 ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

41 376 54 03 wew.27, pok. nr 104

----------------------------------------------------------

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu - Sekretarz Miasta i Gminy 41 376 54 03 wew. 11, pok. nr 102

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03, wew. 10 pok. nr 101

Pracownik d.s. kadr i płac 41 376 54 03 wew. 23, pok. nr 105

Pracownik d.s. obsługi Rady Miejskiej 41 376 54 03 wew. 26, pok. nr 106

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty 41 376 54 03 wew. 32, pok. nr 111

Pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204

Informatyk - 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204

Pracownik d.s. obywatelskich (dowody osobiste) - 41 376 54 03 wew. 14, pok. nr 109

Pracownik d.s. obywatelskich (stowarzyszenia, OSP) -  41 376 54 03 w. 35, pok.nr 108

Biuro obsługi interesanta (parter) 41 376 54 03 wew. 40 parter

Sprzątaczki, konserwator, kierowcy

----------------------------------------------------------

Referatu Finansowy

Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta i Gminy 41 376 54 03 wew. 22, pok. nr 6

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej 41 376 54 03 wew. 20, pok. nr 7

Pracownicy d.s. podatków i opłat  41 376 54 03 wew. 28, 38 lub 41 376 54 55 wew. 28, 38,  pok. nr 8

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki) 41 376 54 03 wew. 21 pok. nr 2

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej (rozliczanie opłat za śmieci) 41 376 54 03 wew. 30, pok. nr 9

----------------------------------------------------------

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu 41 376 54 03  wew. 13, pok. nr 208

Pracownik d.s.  inwestycji i pozyskiwania środków unijnych 41 376 54 03 wew. 16, pok. nr 207

Pracownik d.s. dróg 41 376 54 03  wew. 15, pok. nr 207

Pracownik d.s. gospodarki mieniem komunalnym 41 376 54 03 wew. 25, pok. nr 205


 -----------------------------------------------------------------------

Referat Komunalny

Kierownik Referatu 41 376 54 03   wew. 24, pok. nr 206

Pracownik d.s. gospodarki  komunalnej 41 376 54 03 wew. 54 pok. nr 203

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 41 376 54 03 wew. 17, pok. nr 206

Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych

Pracownicy gospodarczy

----------------------------------------------------------

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska 41 376 54 03 wew. 18, pok.nr 110

----------------------------------------------------------Powrót