Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

2023-04-06 14:35:50 Ogłoszenie o naborze

im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

 

Zarządzenie Nr 39/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej

w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Zobacz również: