Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola

2023-04-03 13:57:23 Ogłoszenie o naborze

w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów

 

Zarządzenie Nr 36/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów  

 

Zobacz również: