Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

2023-04-03 13:55:35 Ogłoszenie o naborze

im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów


Zarządzenie Nr 35/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, Oblekoń 73, 28-133 Pacanów

Zobacz również: