Zapytanie ofertowe

2023-01-23 12:37:32 Ogłoszenia

Usługa wykonania strony internetowej oraz nagrania na stronę informacji o działalności i ofercie przez tłumacza języka migowego

Strona_zapytanie_ofertowe

Strona_Zalacznik_nr_1_Formularz_Ofertowy

Strona_Zalacznik_nr_2_Opis_przedmiotu_zamowienia

Strona_raport_z_wyboru


Zobacz również: