INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-09-19 12:09:23 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Pacanów, dnia 19.09.2022r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji
w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrana została  Pani Anna Wiącek, zam. Komorów.

Uzasadnienie:
Pani Anna Wiącek spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wiedzę merytoryczną i predyspozycje do prawidłowej realizacji obowiązków na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: