INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU

2022-08-05 10:11:03 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Pacanów, dnia 2022.08.05.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

PRZEPROWADZONEGO NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze

  ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko nie dokonano wyboru żadnego kandydata.

 

 

Uzasadnienie:

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci wykazali się  wiedzą merytoryczną z zakresu znajomości przepisów prawa i procedur określonych w wymaganiach dodatkowych ogłoszenia o naborze w stopniu nie spełniającym tym wymaganiom.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Wiesław Skop

 

 

 

Zobacz również: