Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2021-08-04 11:35:40 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Pacanów, dnia 2021.08.03.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU

PRZEPROWADZONEGO NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrana została  Pani Karolina Czapla zam. Sroczków. 

 

Uzasadnienie:

Pani Karolina Czapla w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskała największą liczbę punktów. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje do prawidłowej realizacji obowiązków na stanowisku podinspektor ds. ochrony środowiska.

 BURMISTRZ

Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: