Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru

2020-12-23 12:32:13 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko wybrana została  Pani Joanna Banach zam. Książnice.  

Uzasadnienie:

Pani Joanna Banach spełnia wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje do prawidłowej realizacji obowiązków na stanowisku inspektor ds. podatków i opłat.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wiesław Skop

Zobacz również: