Archiwalna wersja strony: Podstawa prawna działania

Urząd Miasta i Gminy Pacanów - Podstawa prawna działania
Data archiwizowania: 2015-07-09 08:57:41
Podstawa prawna działania

 

Gmina Pacanów została utworzona na podstawie uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim.

Podstawę prawną działania Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz.594 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalenie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy.
Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl