Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Przedmiot przetargu:
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: Sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów, w szczególności: 1. Uporządkowanie około 600 punktów adresowych zduplikowanych i zwielokrotnionych na terenie Miasta i Gminy Pacanów. 2. Sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

Numer ID: 577, data publikacji przetargu: 2020-07-14 13:20:33Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-08-20 08:09:13)

Wynik postepowania:

Znak sprawy: IGPM.6624.18.2020                                                      Pacanów  19.08.2020 r.

INFORMACJA  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania pn:

Sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów, w szczególności:

1. Uporządkowanie około 600 punktów adresowych zduplikowanych i zwielokrotnionych na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

2. Sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERT BRUTTO  ( zł )

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

SOILAB Michał Osowiec                       ul. Korsaka 1, m. 80                                   03-744 Warszawa

21 000,00

Zgodnie z zapytaniem

Zgodnie              z zapytaniem

2

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna ul. Geodetów 1                                           35- 328 Rzeszów

46 120, 08

Zgodnie z zapytaniem

Zgodnie               z zapytaniem

3

GISON Sp. z o. o.                                   ul. Zakopiańska 85                                          30-418 Kraków

18 450,00

Zgodnie z zapytaniem

Zgodnie              z zapytaniem

4

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE w Krakowie Sp. Z o.o.                                                            ul. Łowińskiego 7E                            31-752 Kraków

39114,00

Zgodnie z zapytaniem

Zgodnie              z zapytaniem

5

GEOMAG Magdalena Nowak                  58-113 Lutomia Górna 154 A

24037,89

Zgodnie z zapytaniem

Zgodnie                z zapytaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 17.08.2020 r. zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843, ze zm.) zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosując kryterium cenowe za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GISON Sp. z o. o., ul. Zakopiańska 85, 30-418 Kraków za cenę brutto 18 450,00 zł.
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1305
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-07-14 13:20:33
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-07-14 13:21:40

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl