Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 575

Data publikacji: 2020-05-22 09:04:10

Przedmiot: ZAPYTANIE OFERTOWE. Burmistrz Miasta i Gminy w Pacanowie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zaprasza do składania ofert w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy materiału ogrodzenia na prywatnej posesji w m. Kępa Lubawska działka ewid. gr 311.

Treść przetargu:

Pacanów, 20.05.2020r

Znak: ROŚ.604.2.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy w Pacanowie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zaprasza do składania ofert w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy materiału ogrodzenia na prywatnej posesji w m. Kępa Lubawska działka ewid. gr 311.

Ekspertyza materiału pozwali wyjaśnić czy deski oraz słupy, z których zostało wykonane ogrodzenie na posesji prywatnej w naszej gminie, są nasączone substancjami szkodliwymi dla ludzi, zwierząt i środowiska. Istnieje podejrzenie, że deski te zostały wykonane z podkładów kolejowych, które stanowią odpad o kodzie 17 02 04 *  Badania dałyby jednoznaczną odpowiedź czy materiał, z którego wykonano ogrodzenie jest szkodliwy (odpad szkodliwy).

Ogrodzenie zostało wykonane na działce w kształcie prostokąta, na dłuższych bokach ok. 70m ogrodzenie jest wykonane z desek wraz ze słupami drewnianymi, zaś jeden z krótszych boków ok. 40m posiada tylko drewniane słupy, drugi z krótszy bok nie posiada ogrodzenia.

Oferta powinna zawierać cenę, termin, opis sposobu pobrania próbek oraz inne koszty wykonania ekspertyzy

Wszelkie informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek 700-1500 , tel. 41 376 54 03, mail: rolnictwo@pacanow.pl.

Zainteresowane podmioty, spełniające wymagania w zakresie opracowania tego typu dokumentów, proszę o przesłanie oferty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów lub mailow’o na adres rolnictwo@pacanow.pl w terminie do 3 czerwca 2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pacanowie zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem najtańszej oferty z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, jak również pozostawienia sprawy wyboru wykonawcy przedmiotowej ekspertyzy bez rozstrzygnięcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław SkopStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 778
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-05-22 09:04:10
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-05-22 09:04:17

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl