Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680 Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie - Rataje Karskie k/cmentarza do wału od km 1+314 do km 1+807 Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326

Numer ID: 490, data publikacji przetargu: 2017-10-31 08:54:33Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2017-11-27 14:05:29)

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 27.11.2017r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.11.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                               

1.       Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680, Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie-Rataje Karskie k/cmentarza do wału  od km 1+314 do km 1+807 , Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326 Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2017r poz 1579 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty

dla zadania nr 1 Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680 oferty nr 1 złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. , ul. Rakowska 40 , 28-200 Staszów

za cenę 137 442,66  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu  oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

51,50

40,00

91,50

dla zadania nr 2 Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie-Rataje Karskie k/cmentarza do wału  od km 1+314 do km 1+807   oferty nr 2  złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

za cenę 359 891,42  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  

60,00

40,00

100,00

dla zadania nr 3 Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326 oferty nr 1  złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. , ul. Rakowska 40 , 28-200 Staszów

za cenę 90 359,49  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

52,59

40,00

92,59

  

2.        Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy    

3.       Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

4.        Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy     

 

Z  poważaniem:

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

 

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2019
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-10-31 08:54:33
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-10-31 09:40:46

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl