Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Przedmiot przetargu:
Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Numer ID: 485, data publikacji przetargu: 2017-08-24 08:04:00Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2017-09-04 07:17:43)

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.271.5.2017                                                                                                   Pacanów 04.09.2017r.

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1  pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami) informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek „Lesisko” od km 0+600 do km 1+340

Remont drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy „Zarowie” od km 0+700 do km 1+144

Remont drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700

Remont drogi gminnej nr 361062T Pacanów-Kwasów od km 0+754 do km 1+371

Remont drogi gminnej nr 361045T Sroczków-Pacanów od km 0+577 do km 1+200

Remont drogi gminnej nr 361074T Wójcza w kier. Wójeczki od km 0+750 do km 1+100

Remont drogi gminnej nr 361049T Zborówek Stary przez wieś od km 0+000 do km 0+670

Remont drogi gminnej nr 361050T Zborówek Stary-Biskupice od km 0+106 do km 0+300

 

Uzasadnienie :

Zamawiający informuje, że w związku z niemożnością uzyskania potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych dla 6 części zamówienia pn:

Remont drogi gminnej nr 361090T Zborówek „Lesisko” od km 0+600 do km 1+340

Remont drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy „Zarowie” od km 0+700 do km 1+144

Remont drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700

Remont drogi gminnej nr 361062T Pacanów-Kwasów od km 0+754 do km 1+371

Remont drogi gminnej nr 361045T Sroczków-Pacanów od km 0+577 do km 1+200

Remont drogi gminnej nr 361074T Wójcza w kier. Wójeczki od km 0+750 do km 1+100

zaistniała konieczność dokonania zmian w posiadanej dokumentacji technicznej

Zakres przewidzianych robót przewidzianych do wykonania w ramach wskazanych części zadań zadaniem Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju wykracza poza pojęcie „remontu” , stąd konieczna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji technicznej i na jej podstawie uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych jako „przebudowa” ww. części zamówienia .

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania , ponieważ unieważnienie 6 zadań  z 8 zadań objętych przedmiotowym zamówieniem  skutkowałoby nadmierną dezorganizacją w dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania . Stąd też decyzja Zamawiającego o unieważnieniu całości zamówienia .

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1985
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-08-24 08:04:00
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-08-24 08:07:40

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl