Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 436

Data publikacji: 2016-04-12 12:02:45

Przedmiot: Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej Nr 361002T Zołcza-Wójcza (chodnik) od km 2+288 do km 2+528
Remont drogi gminnej Nr 361119T ul. Dr Gałązki (chodnik) od km 0+032 do km 0+063,5

Treść przetargu:

 

Pacanów 12.04.2016r

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej Nr 361002T Zołcza-Wójcza (chodnik) od km 2+288 do km 2+528

Remont drogi gminnej Nr 361119T ul. Dr Gałązki (chodnik) od km 0+032 do km 0+063,5

zgodnie z załączonymi dokumentacjami projektowymi oraz przedmiarami robót.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 36 –miesięcy od daty końcowego odbioru  przedmiotu Zamówienia .

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 do 31 lipiec 2016  r

 

4.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w  sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 26.04.2016 r do godz. 15.00 

Oferta powinna zawierać :

-     Nazwę Oferenta  , łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia .

-         Kosztorysy ofertowe

 

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak – podinsp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop
Załączone pliki
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_Zolcza.pdf2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_i_Zolcza_Wojcza (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_Zolcza.pdf - 354.676 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:09:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_dokumentacja_przedmiar_chodnik_ul_Dr_Galazki.pdf2016_SIWZ_ZP_chodnik (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_dokumentacja_przedmiar_chodnik_ul_Dr_Galazki.pdf - 5326.189 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:10:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zał.
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_kosztorys_ofertowy_chodnik_ul_Galazki.pdf2016_SIWZ_ZP_chodniki (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_kosztorys_ofertowy_chodnik_ul_Galazki.pdf - 409.295 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:11:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal.
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_dokumentacja_przedmiar_chodnik_Zolcza_Wojcza.pdf2016_SIWZ_ZP_chodniki (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_dokumentacja_przedmiar_chodnik_Zolcza_Wojcza.pdf - 5727.375 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:12:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal.
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_kosztorys_ofertowy_chodnik_Zolcza_Wojcza.pdf2016_SIWZ_ZP_chodniki (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_kosztorys_ofertowy_chodnik_Zolcza_Wojcza.pdf - 875.057 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:12:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal.
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_Wykaz_SST.pdf2016_SIWZ_ZP_chodniki (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_Wykaz_SST.pdf - 42.031 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:13:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal.
2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_umowa na chodnik.doc2016_SIWZ_ZP_chodniki (2016_SIWZ_ZP_chodniki_Pacanow_umowa na chodnik.doc - 129.024 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 12:19:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1187
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-04-12 12:02:45
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-04-12 12:16:45

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl