Budżet i sprawozdania 2023

Załączone pliki:
Uchwała Nr LVI/307/22 (2022_uchwala_307.pdf - 1633.822 KB)
Data publikacji: 2023-01-12 11:58:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2023 rok
Uchwała RIO Nr 12/2023 z 20 stycznia 2023 roku (Uchwala_RIO_20012023_nr_12_2023.pdf - 371.966 KB)
Data publikacji: 2023-01-24 13:47:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała RIO Nr 13/2023 z 20 stycznia 2023 roku (Uchwala_RIO_20012023_nr_13_2023.pdf - 207.699 KB)
Data publikacji: 2023-01-24 13:49:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2023 rok
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2023 roku (2023_kwartalna_informacja_o_wykonaniu_budzetu_I_kwartal.pdf - 78.932 KB)
Data publikacji: 2023-04-24 10:44:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2023 roku
2023_Sprawozdania_za_I_kwartal_Rb (2023_Sprawozdania_RB_za_I_kwartal.zip - 672.235 KB)
Data publikacji: 2023-04-24 13:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Sprawozdania Rb-27S, - 28S, - 34 S, -N, - NDS, - Z
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2023 roku (2023_kwartalna_informacja_wykonania_budzetu_II_kwartal.pdf - 79.231 KB)
Data publikacji: 2023-07-20 09:13:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2023 roku
2023_Sprawozdania_za_II_kwartal_Rb (2023_Sprawozdania_za_II_kwartal_Rb.zip - 705.111 KB)
Data publikacji: 2023-10-24 09:12:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-34 S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2023 roku
2023_Sprawozdania_za_III_kwartal_Rb (2023_Sprawozdania_za_III_kwartal_Rb.zip - 723.149 KB)
Data publikacji: 2023-10-24 09:13:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-34 S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał 2023 roku
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2023 roku (2023_kwartalna_informacja_wykonania_budzetu_III_kwartal.pdf - 103.503 KB)
Data publikacji: 2023-10-24 11:25:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2023 roku

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl