2015

Załączone pliki:
Wystapienie_pokontrolne_05116-53101-K037-Ws01_15 (Wystapienie_pokontrolne_05116-53101-K037-Ws01_15.PDF - 130.425 KB)
Data publikacji: 2022-07-28 09:19:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Wystąpienie pokontrolne 05116-53101-K037-Ws01/15 Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzeniu kontroli

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl