2021
Oświadczenia majątkowe radnych

Załączone pliki:
Oświadczenia majątkowe za 2021 Czub Artur (OSM_2021_Czub_Artur.pdf - 284.205 KB)
Data publikacji: 2022-05-12 10:59:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Dziekan Tadeusz (OSM_2021_Dziekan_Tadeusz.pdf - 725.468 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:16:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Gwóźdź Robert (OSM_2021_Gwozdz_Robert.pdf - 748.124 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:17:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Kapałka Andrzej (OSM_2021_Kapalka_Andrzej.pdf - 705.785 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:21:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Komasara Henryka (OSM_2021_Komasara_Henryka.pdf - 724.462 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:22:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Korbaś Stanisław (OSM_2021_Korbas_Stanislaw.pdf - 728.585 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:22:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Kumoń Michał (OSM_2021_Kumon_Michal.pdf - 757.988 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:23:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Maliga Robert (OSM_2021_Maliga_Robert.pdf - 725.359 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:23:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Matuszewski Mirosław (OSM_2021_Matuszewski_Miroslaw.pdf - 720.14 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:24:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Matyjas Jan (OSM_2021_Matyjas_Jan.pdf - 707.37 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:25:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Nowicki Jan (OSM_2021_Nowicki_Jan.pdf - 719.049 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:26:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Patyna Marcin (OSM_2021_Patyna_Marcin.pdf - 715.952 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:27:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Pawelec Małgorzata (OSM_2021_Pawelec_Malgorzata.pdf - 713.425 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:27:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Serafin Stanisław (OSM_2021_Serafin_Stanislaw.pdf - 735.423 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:28:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok
Oświadczenia majątkowe za 2021 Szczepan Starościak (OSM_2021_Starosciak_Szczepan.pdf - 725.67 KB)
Data publikacji: 2022-06-15 12:29:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2021 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl