Budżet i sprawozdania 2022

Załączone pliki:
Uchwała Nr XLII/228/21 (2021_uchwala_228Budzet.pdf - 3338.725 KB)
Data publikacji: 2022-01-14 10:43:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2022 rok
Uchwały RIO z 17.12.2022 r (2022_opinia_RIO_budzet_WPF_deficyt.pdf - 1414.056 KB)
Data publikacji: 2022-01-13 09:45:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Opinia w sprawie projektu budżetu na 2022 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej, o możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
2022_Uchwala_RIO_8_22_dlug (2022_Uchwala_RIO_8_22_dlug.pdf - 183.425 KB)
Data publikacji: 2022-02-16 10:28:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pacanów
2022_Uchwala_RIO_9_22_deficyt (2022_Uchwala_RIO_9_22_deficyt.pdf - 128.168 KB)
Data publikacji: 2022-02-16 10:30:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pacanów na 2022 rok
2022 Bilans jednostki (2022_Bilans_jednostki.zip - 800.981 KB)
Data publikacji: 2022-04-26 12:46:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: bilanse księgowość
2022 Sprawozdania za I kwartał (2022_Sprawozdania_za_I_kwartal.zip - 668.571 KB)
Data publikacji: 2022-04-26 12:47:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: sprawozdania RB
2022 Bilanse (2022_Bilanse.zip - 1336.455 KB)
Data publikacji: 2022-04-26 12:47:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: bilanse skarbnik
2021_Bilans_skonsolidowany (2021_Bilans_skonsolidowany.pdf - 150.007 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 08:41:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2021_Bilans_skonsolidowany
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu I kwartał 2022 roku (Informacja_wyk_budzetu_1kwartal_2022.pdf - 116.831 KB)
Data publikacji: 2022-07-06 14:06:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: inf
2022_Sprawozdania_za_II_kwartal_Rb (2022_Sprawozdania_za_II_kwartal_Rb.zip - 674.845 KB)
Data publikacji: 2022-07-25 09:22:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2022_Sprawozdania_za_II_kwartal_Rb
Informacja_wyk_budzetu_2kwartal_2022 (Informacja_wyk_budzetu_2kwartal_2022.pdf - 202.3 KB)
Data publikacji: 2022-07-25 09:22:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Informacja_wyk_budzetu_2kwartal_2022
2022_Sprawozdania_za_III_kwartal_Rb (2022_Sprawozdania_za_III_kwartal_Rb.zip - 701.561 KB)
Data publikacji: 2022-10-21 09:11:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2022_Sprawozdania_za_III_kwartal_Rb
Informacja_wyk_budzetu_3_kwartal_2022 (Informacja_wyk_budzetu_3_kwartal_2022.PDF - 76.867 KB)
Data publikacji: 2022-10-21 10:38:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu III kwartał 2022 roku

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl