2020
Oświadczenia majątkowe radnych

Załączone pliki:
Oświadczenia majątkowe za 2020 Czub Artur (OSM_2020_Czub_Artur.pdf - 296.662 KB)
Data publikacji: 2021-05-21 09:10:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Gwóźdź Robert (OSM_2020_Gwozdz_Robert.pdf - 1092.175 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:08:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Dziekan Tadeusz (OSM_2020_Dziekan_Tadeusz.pdf - 1066.277 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:11:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Pawelec Małgorzata (OSM_2020_Pawelec_Malgorzata.pdf - 1039.11 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:19:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Serafin Stanisław (OSM_2020_Serafin_Stanislaw.pdf - 1077.807 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:25:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Matyjas Jan (OSM_2020_Matyjas_Jan.pdf - 1040.942 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:29:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Nowicki Jan (OSM_2020_Nowicki_Jan.pdf - 1030.048 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:35:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Komasara Henryka (OSM_2020_Komasara_Henryka.pdf - 1072.791 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:39:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Korbaś Stanisław (OSM_2020_Korbas_Stanislaw.pdf - 1074.081 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:50:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Matuszewski Mirosław (OSM_2020_Matuszewski_Miroslaw.pdf - 1051.07 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 12:58:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Maliga Robert (OSM_2020_Maliga_Robert.pdf - 1047.751 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 13:05:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Kumoń Michał (OSM_2020_Kumon_Michal.pdf - 1094.72 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 13:13:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Szczepan Starościak (OSM_2020_Starosciak_Szczepan.pdf - 1072.803 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 13:24:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Patyna Marcin (OSM_2020_Patyna_Marcin.pdf - 918.906 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 13:34:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe za 2020 Kapałka Andrzej (OSM_2020_Kapalka_Andrzej.pdf - 1020.399 KB)
Data publikacji: 2021-10-11 13:27:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl