za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2020 Belon Zdzisława (OSM_2020_Belon_Zdzislawa.pdf - 1180.882 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:07:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Stańczyk Małgorzata (OSM_2020_Stanczyk_Malgorzata.PDF - 914.294 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:42:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Studziżór Marzena (OSM_2020_Studzizor_Marzena.pdf - 1102.398 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:55:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Jędo Anna (OSM_2020_Jedo_Anna.pdf - 1042.94 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:59:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Eliasz Krzysztof (OSM_2020_Eliasz_Krzysztof.pdf - 812.756 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 13:22:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Szcześniak Anna (OSM_2020_Szczesniak_Anna.pdf - 1087.977 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:08:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Wojniak Edward (OSM_2020_Wojniak_Edward.pdf - 1120.791 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:06:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 Laska Bożena (OSM_2020_Laska_Bozena.pdf - 1098.984 KB)
Data publikacji: 2021-05-17 12:34:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Za 2020 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl