Programy i plany związane z ochroną środowiska

Załączone pliki:
UCHWALA-NR-XXII-292-20-Sejmiku_Woj_SW (UCHWALA-NR-XXII-292-20-Sejmiku_Woj_SW.pdf - 278.256 KB)
Data publikacji: 2021-02-11 13:24:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Uchwala-Sejmiku-NrXXII29120 (Uchwala-Sejmiku-NrXXII29120.pdf - 4996.253 KB)
Data publikacji: 2021-02-11 13:25:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl