Budżet i sprawozdania 2021
Uchwała budżetowa wraz z załącznikami. Sprawozdania z wykonania budżetu.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXIX/164/20 (2020_uchwala_164.pdf - 2837.692 KB)
Data publikacji: 2021-01-12 11:36:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 08.01.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.210
2020_Uchwala_RIO_156 (2020_Uchwala_RIO_156.PDF - 337.548 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 12:45:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Opinia o projekcie uchwały WPF na lata 2021-2030
2020_Uchwala_RIO_157 (2020_Uchwala_RIO_157.PDF - 457.506 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 12:45:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
2020_Uchwala_RIO_158 (2020_Uchwala_RIO_158.PDF - 208.513 KB)
Data publikacji: 2021-01-21 12:46:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2021 rok
2021_Uchwala_RIO_23 (2021_Uchwala_RIO_23.PDF - 337.594 KB)
Data publikacji: 2021-02-25 08:27:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pacanów
2021_Uchwala_RIO_24 (2021_Uchwala_RIO_24.PDF - 215.235 KB)
Data publikacji: 2021-02-25 08:28:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Pacanów na 2021 rok
Sprawozdania_I_kwartal_2021_Rb (Sprawozdania_I_kwartal_2021_Rb.zip - 685.189 KB)
Data publikacji: 2021-04-27 14:40:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_I_kwartal_2021_Rb
2020_Bilans_jednostkowy (2020_Bilans_jednostkowy.zip - 890.669 KB)
Data publikacji: 2021-04-27 14:41:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2020_Bilans_jednostkowy
2020_Bilans_zbiorczy (2020_Bilans_zbiorczy.zip - 1322.714 KB)
Data publikacji: 2021-04-27 14:41:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2020_Bilans_zbiorczy
Sprawozdania_II_kwartal_2021_Rb (Sprawozdania_II_kwartal_2021_Rb.zip - 699.743 KB)
Data publikacji: 2021-07-21 12:13:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_II_kwartal_2021_Rb
2021_Uchwala_RIO_105_21 (2021_Uchwala_RIO_105_21.PDF - 215.309 KB)
Data publikacji: 2021-09-29 12:58:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pacanów za I półrocze 2021 roku
2021_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz (2021_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz.PDF - 6013.456 KB)
Data publikacji: 2021-09-29 13:04:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2021_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz
Sprawozdania_III_kwartal_2021_Rb_i_SP (Sprawozdania_III_kwartal_2021_Rb_i_SP.zip - 1223.146 KB)
Data publikacji: 2022-01-13 10:02:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_III_kwartal_2021_Rb_i_SP
Sprawozdania_IV_kwartal_2021_Rb (Sprawozdania_IV_kwartal_2021_Rb.zip - 932.156 KB)
Data publikacji: 2022-03-17 07:24:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_IV_kwartal_2021_Rb
2020_Bilans_skonsolidowany (2020_Bilans_skonsolidowany.pdf - 149.91 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 08:40:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2020_Bilans_skonsolidowany

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl