2019
Oświadczenia majątkowe radnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2019 Czub Artur (OSM_2019_Czub_Artur.PDF - 735.064 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 13:41:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Dziekan Tadeusz (OSM_2019_Dziekan_Tadeusz.pdf - 735.46 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:04:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Gwóźdź Robert (OSM_2019_Gwozdz_Robert.pdf - 774.44 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:05:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Kapałka Andrzej (OSM_2019_Kapalka_Andrzej.pdf - 712.995 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:05:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Komasara Henryka (OSM_2019_Komasara_Henryka.pdf - 734.606 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:05:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Korbaś Stanisław (OSM_2019_Korbas_Stanislaw.pdf - 746.41 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:06:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Kumoń Michał (OSM_2019_Kumon_Michal.pdf - 734.698 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:06:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Maliga Robert (OSM_2019_Maliga_Robert.pdf - 718.653 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:07:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Matuszewski Mirosław (OSM_2019_Matuszewski_Miroslaw.pdf - 719.061 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:07:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Matyjas Jan (OSM_2019_Matyjas_Jan.pdf - 712.551 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:07:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Nowicki Jan (OSM_2019_Nowicki_Jan.pdf - 711.21 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:08:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Patyna Marcin (OSM_2019_Patyna_Marcin.pdf - 722.643 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:09:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Pawelec Małgorzata (OSM_2019_Pawelec_Malgorzata.pdf - 722.28 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:10:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Serafin Stanisław (OSM_2019_Serafin_Stanislaw.pdf - 731.823 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:10:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Starościak Szczepan (OSM_2019_Starosciak_Szczepan.pdf - 739.669 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 08:11:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl