za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2019 Żurek Agnieszka (OSM_2019_Zurek_Agnieszka.pdf - 745.109 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 09:25:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Adamczyk Dorota (OSM_2019_Adamczyk_Dorota.pdf - 1241.274 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 12:03:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Banach Joanna (OSM_2019_Banach_Joanna.pdf - 1148.532 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 12:04:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Żak Henryka (OSM_2019_Zak_Henryka.pdf - 1133.945 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 12:07:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Zdziebko Kazimierz (OSM_2019_Zdziebko_Kazimierz.pdf - 1190.223 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 12:07:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Pawłowska Sylwia (OSM_2019_Pawlowska_Sylwia.pdf - 1164.919 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 10:37:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Skop Wiesław (OSM_2019_Skop_Wieslaw.PDF - 842.908 KB)
Data publikacji: 2020-06-19 13:37:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 Pawłowska Sylwia - korekta (OSM_2019_Pawlowska_Sylwia_korekta.pdf - 1180.766 KB)
Data publikacji: 2020-06-22 14:04:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2019 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl