za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2018 Wojniak Edward (OSM_2018_Wojniak_Edward.pdf - 750.495 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 09:29:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Laska Bożena (OSM_2018_Laska_Bozena.pdf - 739.901 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 09:30:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Eliasz Krzysztof (OSM_2018_Eliasz_Krzysztof.pdf - 817.396 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 09:38:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Stańczyk Małgorzata (OSM_2018_Stanczyk_Malgorzata.pdf - 727.239 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 09:42:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Belon Zdzisława (OSM_2018_Belon_Zdzislawa.pdf - 782.257 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 09:48:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Studziżór Marzena (OSM_2018_Studzizor_Marzena.pdf - 758.922 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 10:07:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Szcześniak Anna (OSM_2018_Szczesniak_Anna.pdf - 746.396 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 10:11:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Jędo Anna (OSM_2018_Jedo_Anna.pdf - 730.711 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 12:37:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Wojniak Edward - korekta (OSM_2018_Wojniak_Edward_korekta.pdf - 738.278 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 09:43:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Laska Bożena - korekta (OSM_2018_Laska_Bozena_korekta.pdf - 732.429 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 09:43:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl