Budżet i sprawozdania 2019
Uchwała budżetowa wraz z załącznikami. Sprawozdania z wykonania budżetu

Załączone pliki:
2018_Uchwala_RIO_169_18 (2018_Uchwala_RIO_169_18.pdf - 245.075 KB)
Data publikacji: 2019-01-23 08:04:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018_Uchwala_RIO_170_18 (2018_Uchwala_RIO_170_18.pdf - 203.877 KB)
Data publikacji: 2019-01-23 08:05:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Opinia o projekcie uchwały WPF na lata 2019-2030
2018_Uchwala_RIO_171_18 (2018_Uchwala_RIO_171_18.pdf - 117.251 KB)
Data publikacji: 2019-01-23 08:06:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowanie deficytu na 2019 rok
Uchwała Nr IV/25/18 (2018_uchwala_25.pdf - 3310.969 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 10:28:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 271 z dnia 08.01.2019 r.
Sprawozdania_I_kwartal_2019_Rb (Sprawozdania_I_kwartal_2019_Rb.zip - 674.002 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:50:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_I_kwartal_2019_Rb
2018_Bilans_skonsolidowany (2018_Bilans_skonsolidowany.pdf - 149.446 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 07:19:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2018_Bilans_skonsolidowany
2018_Bilans_jednostkowy (2018_Bilans_jednostkowy.zip - 1095.661 KB)
Data publikacji: 2019-05-08 07:06:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2018_Bilans_jednostkowy
2018_Bilans_zbiorczy (2018_Bilans_zbiorczy.zip - 786.023 KB)
Data publikacji: 2019-05-08 07:08:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2018_Bilans_zbiorczy
Sprawozdania_II_kwartal_2019_Rb (Sprawozdania_II_kwartal_2019_Rb.zip - 698.786 KB)
Data publikacji: 2019-07-25 08:07:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_II_kwartal_2019_Rb
Sprawozdania_III_kwartal_2019_Rb (Sprawozdania_III_kwartal_2019_Rb.zip - 713.112 KB)
Data publikacji: 2019-11-25 09:13:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_III_kwartal_2019_Rb
2019_Uchwala_RIO_109_19 (2019_Uchwala_RIO_109_19.PDF - 231.679 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 09:03:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pacanów za I półrocze 2019 roku
2019_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz (2019_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz.pdf - 2551.678 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 10:09:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2019_Sprawozdanie_z_wyk_budz_za_I_polrocz
Sprawozdania_IV_kwartal_2019_Rb (Sprawozdania_IV_kwartal_2019_Rb.zip - 931.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 08:55:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Sprawozdania_IV_kwartal_2019_Rb
Uchwała Nr XXI/129/20 (2020_uchwala_129.pdf - 4676.841 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 08:05:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r.
2020_Uchwala_RIO_54_20 (2020_Uchwala_RIO_54_20.pdf - 673.225 KB)
Data publikacji: 2020-07-13 11:57:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pacanów za 2019 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl