2018
Oświadczenia majątkowe radnych

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe 2018 Dziekan Tadeusz (OSM_XII_2018_Dziekan_Tadeusz.pdf - 2351.219 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:18:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Gwóźdź Robert (OSM_XII_2018_Gwozdz_Robert.pdf - 2459.137 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:23:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Kapałka Andrzej (OSM_XII_2018_Kapalka_Andrzej.pdf - 2246.768 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:27:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Komasara Henryka (OSM_XII_2018_Komasara_Henryka.pdf - 2419.564 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:31:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Korbaś Stanisław (OSM_XII_2018_Korbas_Stanislaw.pdf - 2293.005 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:37:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Kumoń Michał (OSM_XII_20018_Kumon_Michal.pdf - 2381.253 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:43:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Maliga Robert (OSM_XII_2018_Maliga Robert.pdf - 2337.371 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:46:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Matuszewski Mirosław (OSM_XII_2018_Matuszewski_Miroslaw.pdf - 2332.277 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:51:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Matyjas Jan (OSM_XII_2018_Matyjas_Jan.pdf - 2328.63 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:55:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Nowicki Jan (OSM_XII_2018_Nowicki_Jan.pdf - 2294.478 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 13:59:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Patyna Marcin (OSM_XII_2018_Patyna_Marcin.pdf - 2308.165 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 14:02:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Pawelec Małgorzata (OSM_XII_2018_Pawelec_Malgorzata.pdf - 2329.922 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 14:06:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Serafin Stanisław (OSM_XII_2018_Serafin_Stanislaw.pdf - 2419.693 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 14:09:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Starościak Szczepan (OSM_XII_2018_Starosciak_Szczepan.pdf - 2310.705 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 14:13:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe 2018 Czub Artur (OSM_XII_2018_Czub_Artur.PDF - 759.021 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 09:48:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 Dziekan Tadeusz (OSM_2018_Dziekan_Tadeusz.pdf - 726.51 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:23:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Gwóźdź Robert (OSM_2018_Gwozdz_Robert.pdf - 747.38 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:26:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Kapałka Andrzej (OSM_2018_Kapalka_Andrzej.pdf - 707.558 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:28:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Komasara Henryka (OSM_2018_Komasara_Henryka.pdf - 743.75 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:29:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Korbaś Stanisław (OSM_2018_Korbas_Stanislaw.pdf - 728.673 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:31:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Kumoń Michał (OSM_2018_Kumon_Michal.pdf - 747.787 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:33:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Maliga Robert (OSM_2018_Maliga_Robert.pdf - 723.016 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:35:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Matuszewski Mirosław (OSM_2018_Matuszewski_Miroslaw.pdf - 714.062 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:37:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Matyjas Jan (OSM_2018_Matyjas_Jan.pdf - 716.196 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:40:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Nowicki Jan (OSM_2018_Nowicki_Jan.pdf - 706.523 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:40:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Patyna Marcin (OSM_2018_Patyna_Marcin.pdf - 709.697 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:43:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Pawelec Małgorzata (OSM_2018_Pawelec_Malgorzata.pdf - 714.802 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:44:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Serafin Stanisław (OSM_2018_Serafin_Stanislaw.pdf - 748.417 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:45:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Starościak Szczepan (OSM_2018_Starosciak_Szczepan.pdf - 724.004 KB)
Data publikacji: 2019-05-20 11:47:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 Czub Artur (OSM_2018_Czub_Artur.pdf - 277.864 KB)
Data publikacji: 2019-05-24 07:59:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Za 2018 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl