Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów

Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów

Załącznik graficzny w postaci mapy

Załącznik graficzny w postaci mapy - komunikacja


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl