Rok 2016
Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2016


Załączone pliki
2016_uchwala_105.pdfUchwała Nr XXI/105/16 (2016_uchwala_105.pdf - 1040.205 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 11:32:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.651 dn. 22.02.2016 r.
2016_uchwala_106.pdfUchwała Nr XXI/106/16 (2016_uchwala_106.pdf - 112.959 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 11:33:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie opłaty targowej. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.652 dn. 22.02.2016 r.
2016_uchwala_111.pdfUchwała Nr XXI/111/16 (2016_uchwala_111.pdf - 131.302 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 11:34:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.653 dn. 22.02.2016 r.
2016_uchwala_117.docUchwała Nr XXII/117/16 (2016_uchwala_117.doc - 55.808 KB)
Data publikacji: 2016-04-06 09:14:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2016r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.913 dn. 14.03.2016 r.
2016_uchwala_100.pdfUchwała Nr XX/100/16 (2016_uchwala_100.pdf - 7690.995 KB)
Data publikacji: 2016-04-19 14:05:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_101.pdfUchwała Nr XX/101/16 (2016_uchwala_101.pdf - 5148.431 KB)
Data publikacji: 2016-04-19 14:12:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.368 dn. 22.01.2016 r.
20146_uchwala_102.pdfUchwała Nr XX/102/16 (20146_uchwala_102.pdf - 430.892 KB)
Data publikacji: 2016-04-19 14:17:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/98/15 z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych
2016_uchwala_103.pdfUchwała Nr XX/103/16 (2016_uchwala_103.pdf - 558.019 KB)
Data publikacji: 2016-04-19 14:20:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.369 dn. 22.01.2016 r.
2016_uchwala_103_zalaczniki.pdfZałączniki do uchwały Nr XX/103/16 (2016_uchwala_103_zalaczniki.pdf - 1701.071 KB)
Data publikacji: 2016-04-19 14:33:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzory deklaracji podatkowych. załączniki do uchwały
2016_uchwala_104.pdfUchwała Nr XXI/104/16 (2016_uchwala_104.pdf - 3514.681 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:00:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2016 rok
2016_uchwala_107.pdfUchwała Nr XXI/107/16 (2016_uchwala_107.pdf - 414.709 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:03:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Stowarzyszeniu ,,Razem w Przyszłość" w Trzebicy w użyczenie nieruchomości położonej w Trzebicy i oznaczonej jako działka nr 274 o pow. 0,0846 ha na 20 lat stanowiącej własność gminy Pacanów
2016_uchwala_108.pdfUchwała Nr XXI/108/16 (2016_uchwala_108.pdf - 405.569 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:05:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (gabinet stomatologiczny), stanowiącego własność gminy Pacanów poł. przy ul. Dr A.Gałązki w Pacanowie
2016_uchwala_109.pdfUchwała Nr XXI/109/16 (2016_uchwala_109.pdf - 436.468 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:07:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 1656 o pow. 0,03 ha, stanowiącej własność gminy pacanów poł. w Pacanowie
2016_uchwala_110.pdfUchwała Nr XXI/110/16 (2016_uchwala_110.pdf - 400.056 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:09:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Karsach Dolnych, Trzebicy, Słupi, Kwasowie w formie przetargu nieograniczonego
2016_uchwala_112.pdfUchwała Nr XXI/112/16 (2016_uchwala_112.pdf - 417.559 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:19:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Stowarzyszeniu ,,Karsy Razem" w Karsach Dużych w użyczenie nieruchomości położonej w Karsach Dużych oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 0,49 ha na 20 lat stanowiącej własności gminy Pacanów
2016_uchwala_113.pdfUchwała Nr XXII/113/16 (2016_uchwala_113.pdf - 491.702 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:27:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Pacanowie
2016_uchwala_114.pdfUchwała Nr XXII/114/16 (2016_uchwala_114.pdf - 1389.292 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:35:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.911 dn. 14.03.2016 r.
2016_uchwala_115.pdfUchwała Nr XXII/115/16 (2016_uchwala_115.pdf - 512.087 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:48:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.912 dn. 14.03.2016 r.
2016_uchwala_116.pdfUchwała Nr XXII/116/16 (2016_uchwala_116.pdf - 347.69 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 13:50:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2016_uchwala_118.pdfUchwała Nr XXII/118/16 (2016_uchwala_118.pdf - 397.837 KB)
Data publikacji: 2016-04-20 14:19:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.914 dn. 14.03.2016
2016_uchwala_119.PDFUchwała Nr XXIII/119/16 (2016_uchwala_119.PDF - 6045.889 KB)
Data publikacji: 2016-05-17 10:42:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_120.pdfUchwała Nr XXIII/120/16 (2016_uchwala_120.pdf - 2254.269 KB)
Data publikacji: 2016-05-17 10:47:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.1484 dn. 5.05.2016 r.
122016_uchwala_121.pdfUchwała nr XXIII/121/16 (122016_uchwala_121.pdf - 105.441 KB)
Data publikacji: 2016-05-17 10:49:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.1484 dn. 05.05.2016 r.
2016_uchwala_122.pdfUchwała Nr XXIII/122/16 (2016_uchwala_122.pdf - 384.544 KB)
Data publikacji: 2016-05-17 10:52:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia gody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 244 o pow. 0,0420 ha
2016_uchwala_123.pdfUchwała Nr XXIII/123/16 (2016_uchwala_123.pdf - 379.282 KB)
Data publikacji: 2016-05-17 10:56:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 3223 o pow. 0,12 ha, stanowiącej własność gminy Pacanów położonej w Biechowie.
2016_uchwala_124.pdfUchwała Nr XXIII/124/16 (2016_uchwala_124.pdf - 403.197 KB)
Data publikacji: 2016-05-17 10:57:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Pacanowie
2016_uchwala_125.pdfUchwała Nr XXIV/125/16 (2016_uchwala_125.pdf - 804.962 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:43:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.1705 dn. 01.06.2016
2016_uchwala_126.pdfUchwała Nr XXV/126/16 (2016_uchwala_126.pdf - 23058.199 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:46:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2038 dn. 04.07.2016
2016_uchwala_127.pdfUchwała Nr XXV/127/16 (2016_uchwala_127.pdf - 103.53 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:46:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 r. z tytułu wykonania budżetu gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2038 dn. 04.07.2016
2016_uchwala_131.pdfUchwała Nr XXV/131/16 (2016_uchwala_131.pdf - 431.38 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:47:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2039 dn. 04.07.2016
2016_uchwala_135.pdfUchwała Nr XXV/135/16 (2016_uchwala_135.pdf - 106.024 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:48:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pacanów i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2040 dn. 04.07.2016
2016_uchwala_136.pdfUchwała Nr XXV/136/16 (2016_uchwala_136.pdf - 106.56 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:48:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r w sprawie opłaty targowej. DZ. URZ. WOJ. 2016.2041 dn. 04.07.2016
2016_uchwala_138.pdfUchwała Nr XXVI/138/16 (2016_uchwala_138.pdf - 1054.886 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 08:49:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2042 dn. 04.07.2016
2016_uchwala_128.pdfUchwała Nr XXV/128/16 (2016_uchwala_128.pdf - 348.785 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 12:54:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rolnictwa oraz wyboru jej przewodniczącego
2016_uchwala_129.pdfUchwała Nr XXV/129/16 (2016_uchwala_129.pdf - 363.751 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 12:56:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Pacanów
2016_uchwala_130.pdfUchwała Nr XXV/130/16 (2016_uchwala_130.pdf - 8183.554 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 12:58:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_132.pdfUchwała Nr XXV/132/16 (2016_uchwala_132.pdf - 421.433 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 13:00:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnej w Wójczy gminy Pacanów i Biniątkach gmina Busko - Zdrój w formie przetargu nieograniczonego
2016_uchwala_133.pdfUchwała Nr XXV/133/16 (2016_uchwala_133.pdf - 398.639 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 13:01:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pacanów nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach Karskich
2016_uchwala_134.pdfUchwała Nr XXV/134/16 (2016_uchwala_134.pdf - 442.678 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 13:03:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
2016_uchwala_137.PDFUchwała Nr XXVI/137/16 (2016_uchwala_137.PDF - 4781.528 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 13:04:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_139.pdfuchwała Nr XXVI/139/16 (2016_uchwala_139.pdf - 359.534 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:14:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny praw własności nieruchomości na rzecz gminy Pacanów od osób fizycznych
2016_uchwala_140.pdfUchwała Nr XXVII/140/16 (2016_uchwala_140.pdf - 8248.681 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:16:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_141.pdfUchwała Nr XXVII/141/16 (2016_uchwala_141.pdf - 3677.867 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:17:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2389 dn. 27.07.2016
2016_uchwala_142.pdfUUchwała Nr XXVIII/142/16 (2016_uchwala_142.pdf - 8178.164 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:19:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_143.pdfUchwała Nr XXVIII/143/16 (2016_uchwala_143.pdf - 5545.66 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:21:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2390 dn. 27.07.2016
2016_uchwala_144.pdfUchwała nr XXIX/144/16 (2016_uchwala_144.pdf - 5631.714 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:22:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2636 dn. 31.08.2016
2016_uchwala_145.pdfUchwała Nr XXIX/145/16 (2016_uchwala_145.pdf - 1219.719 KB)
Data publikacji: 2016-09-02 11:24:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w OBlekoniu
2016_uchwala_146.PDFUchwała Nr XXX/146/16 (2016_uchwala_146.PDF - 6110.216 KB)
Data publikacji: 2016-10-27 09:12:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016 - 2025
2016_uchwala_147.pdfUCHWAŁA NR XXX/147/16 (2016_uchwala_147.pdf - 2421.838 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 12:01:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.2801 dn. 16.09.2016
2016_uchwala_148.pdfUchwała Nr XXX/148/16 (2016_uchwala_148.pdf - 440.422 KB)
Data publikacji: 2016-10-27 09:14:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizacje w 2017 roku projektu pn. Program Rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
2016_uchwala_149.pdfUchwała Nr XXXI/149/16 (2016_uchwala_149.pdf - 9340.586 KB)
Data publikacji: 2016-10-27 09:16:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016 - 2025
2016_uchwala_150.pdfUchwała NR XXXI/150/16 (2016_uchwala_150.pdf - 2098.388 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 12:05:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Św.2016.2940 dn. 30.09.2016 r.
2016_uchwala_151.pdfUchwała Nr XXXI/151/16 (2016_uchwala_151.pdf - 374.099 KB)
Data publikacji: 2016-10-27 09:18:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebicy w formie przetargu nieograniczonego
2016_uchwala_152.pdfUCHWAŁA NR XXXI/152/16 (2016_uchwala_152.pdf - 10512.085 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 12:11:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3264 dn. 04.11.2016
2016_uchwala_153.PDFUchwała Nr XXXII/153/16 (2016_uchwala_153.PDF - 4810.243 KB)
Data publikacji: 2016-10-27 09:20:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_154.pdfUchwała Nr XXXII/154/16 (2016_uchwala_154.pdf - 2070.698 KB)
Data publikacji: 2016-10-26 08:38:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3161 dn.25.10.2016
2016_uchwala_158.pdfUchwała Nr XXXIII/158/16 (2016_uchwala_158.pdf - 132.193 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:13:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XXXI/152/16 z dnia 23 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3360 dn.10.11.2016
2016_uchwala_161.pdfUchwała Nr XXXIV/161/16 (2016_uchwala_161.pdf - 2029.425 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:14:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3986 dn. 14.12.2016
2016_uchwala_163.pdfUchwała Nr XXXV/163/16 (2016_uchwala_163.pdf - 106.611 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:15:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3767 dn. 08.12.2016
2016_uchwala_164.pdfUchwała Nr XXXV/164/16 (2016_uchwala_164.pdf - 115.347 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:15:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3768 dn. 08.12.2016
2016_uchwala_166.pdfUchwała Nr XXXV/166/16 (2016_uchwala_166.pdf - 1001.484 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:17:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3987 dn. 14.12.2016
2016_uchwala_167.pdfUchwała Nr XXXV/167/16 (2016_uchwala_167.pdf - 501.271 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:18:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3988 dn. 14.12.2016
2016_uchwala_155.pdfUchwała Nr XXXIII/155/16 (2016_uchwala_155.pdf - 1643.594 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:21:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3358 dn. 10.11.2016
2016_uchwala_156.pdfUchwała Nr XXXIII/156/16 (2016_uchwala_156.pdf - 13695.028 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:25:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3359 dn. 10.11.2016
2016_uchwala_157.pdfUchwała Nr XXXIII/157/16 (2016_uchwala_157.pdf - 427.302 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:38:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie oddanie w użyczenie nieruchomości poł. w Biechowie na rzecz OSP
2016_uchwala_170.pdfUchwała Nr XXXV/170/16 (2016_uchwala_170.pdf - 116.982 KB)
Data publikacji: 2016-12-07 11:19:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2016.3989 dn. 14.12.2016
2016_uchwala_171.PDFUchwała Nr XXXVI /171/16 (2016_uchwala_171.PDF - 6930.861 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 09:02:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2017-2025
2016_uchwala_172.pdfUchwała Nr XXXVI/172/16 (2016_uchwala_172.pdf - 7889.996 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 09:04:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2017 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.243 dn. 10.01.2017
2016_uchwala_173.pdfUchwała Nr XXXVI/173/16 (2016_uchwala_173.pdf - 444.446 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 09:07:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność GOPS w Pacanowie
2016_uchwala_174.PDFUchwała Nr XXXVI/174/16 (2016_uchwala_174.PDF - 6823.265 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 09:37:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_175.pdfUchwała Nr XXXVI/175/16 (2016_uchwala_175.pdf - 1727.136 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 09:42:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2016 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2017.244 dn. 10.01.2017
2016_uchwala_176.pdfUchwała Nr XXXVI/176/16 (2016_uchwala_176.pdf - 2447.447 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 09:53:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/97/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawi uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2016 rok
2016_uchwala_177.pdfUchwała Nr XXXVI/177/16 (2016_uchwala_177.pdf - 6204.199 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:21:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz PN w Gminie Pacanów na 2017 rok
2016_uchwala_168.pdfUchwała Nr XXXV/168/16 (2016_uchwala_168.pdf - 940.967 KB)
Data publikacji: 2017-06-05 08:16:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2016_uchwala_169.pdfUchwała Nr XXXV/169/16 (2016_uchwala_169.pdf - 920.238 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 13:53:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Kompleskowego Planu rozwoju Szkół
Zalacznik_do_uchaly_169_z_2016.pdfZałącznik do uchwały Nr 169/16 (Zalacznik_do_uchaly_169_z_2016.pdf - 1859.689 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 13:45:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl