Andrzej Kapałka
Oświadczenia majątkowe

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2017 Kapałka Andrzej (OSM_IV_18_Kapalka_Andrzej.pdf - 1089.728 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:21:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 Kapałka Andrzej
Oświadczenie majątkowe za 2018 Kapałka Andrzej (OSM_IX_18_Kapalka_Andrzej.pdf - 1100.442 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:35:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie majątkowe na 2 -mce przed upływem kadencji

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl