Cecylia Bonar
Oświadczenia majątkowe

Załączone pliki:
Oświadczenie majątkowe za 2016 Bonar Cecylia (OSM_IV_17_Bonar_Cecylia.pdf - 2518.704 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 10:32:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe za 2017 Bonar Cecylia (OSM_IV_18_Bonar_Cecylia.pdf - 1111.144 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:22:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 Bonar Cecylia
Oświadczenie majątkowe za 2018 Bonar Cecylia (OSM_IX_18_Bonar_Cecylia.pdf - 1116.647 KB)
Data publikacji: 2019-03-04 14:35:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Oświadczenie majątkowe na 2 -mce przed upływem kadencji

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl