Rada Gminy Pacanów w kadencji 2014-2018

Rada Gminy Pacanów
2014 - 2018

Radni Rady Gminy Pacanów :

Przewodniczący Rady Gminy - Jan Nowicki
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Henryka Komasara
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Artur Czub

 

Bonar Cecylia
Czub Artur
Kapałka Andrzej
Komasara Henryka
Korbaś Stanisław
Kozłowski Tomasz
Kumoń Michał
Masłowski Edward
Matuszewski Mirosław
Matyjas Jan
Molenda Artur
Nowicki Jan
Serafin Stanisław
Starościak Szczepan
Wojtyś Michał


 

Komisje Rady Gminy:
Komisja Socjalna - przewodniczący:  Jan Matyjas
Komisja Rozwoju  - przewodniczący: Artur Molenda
Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Stanisław Serafin

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl