2013 rok
2013 rok

Załączone pliki:
Protkół kontroli PIP (2013_kontrola_PIP.pdf - 2019.041 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:16:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokół kontroli
Wystąpienie pokontrolne - dotacje celowe na zadania z zakresu adm.rzadowej i innych zleconych w 2012 rokuj (2013_wystapienie_pokontontrolne_dotacje_celowe_w_2012.pdf - 1897.396 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:23:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wystąpienie pokontrolne
Wystapienie pokontrolne z wykorzystania śr. publicznych w 2012 r. na usuwanie skutków klęsk zywiołowych (2013_wystapenienie_pokontrolne_usuwanie_skutkow_klesk_zywiolowych.pdf - 900.182 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:26:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wystąpienie pokontrolne
Protokół kontroli PPIS (2013_kontrola_PPIS.pdf - 1589.46 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:30:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokół kontroli
Protokół kontroli archiwum zakładowego (2013_kontrola_archiwum_zakladowe_USC.pdf - 4395.993 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:39:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokół kontroli
Protokół kontroli szaletu publicznego (2013_kontrola_szalet_publiczny.pdf - 2040.553 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:44:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: protokół kontroli
Raport kontroli - remont świetlicy w Biechowie (2013_kontrola_swietlica_wiejska_w_Biechowie.pdf - 3997.035 KB)
Data publikacji: 2014-07-21 10:55:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: raport kontroli

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl