Rok 2013
Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2013

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXIV/213/13 (2013_uchwala_213.doc - 85.504 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 08:32:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIV/214/13 (2013_uchwala_214.pdf - 789.185 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 09:42:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałąnia Narkomanii w Gminie Pacanów na 2013 rok
Uchwala_ Nr XXXIV/215/13 (2013_uchwala_215.pdf - 1025.633 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 09:58:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XXXIV/216/13 (2013_uchwala_216.zip - 423.264 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 09:59:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 988/13 20.02.2013
Uchwała Nr XXXIV/217/13 (2013_uchwala_217.pdf - 24.129 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 10:01:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgodu\y na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działek nr 1032/1, 1032/3 o pow. 0,48 ha, stanowiącej własnośc Gminy Pacanów położonych w Wójeczce
Uchwała Nr XXXIV/218/13 (2013_uchwala_218.pdf - 27.461 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 10:03:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w wójeczce oznaczonej jako działka nr 1099 wraz z 1 budynkiem i działka nr 1102 o pow. 0,30 ha na czas nieokreślony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
Uchwała Nr XXXIV/219/13 (2013_uchwala_219.pdf - 19.857 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 10:07:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej uzytkownika wieczystego
Uchwała Nr XXXIV/220/13 (2013_uchwala_220.rtf - 12.208 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 10:10:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 989/13 20.02.2013
Uchwała Nr XXXIV/221/13 (2013_uchwala_221.pdf - 70.811 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 10:12:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
Uchwała Nr XXXIV/222/13 (2013_uchwala_222.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2013-02-14 10:17:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Pacanów. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 466/13 28.01.2013
Uchwała Nr XXXV/223/13 (2013_uchwala_223.pdf - 69.984 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 10:59:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Załączniki do uchwały Nr XXXV/223/13 (2013_uchwala_223_zal.pdf - 1131.404 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:01:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki do uchwały
Uchwała Nr XXV/224/13 (2013_uchwala_224.pdf - 1522.519 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:41:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 1457/13 25.03.2013
Uchwała Nr XXXV/225/13 (2013_uchwala_225.pdf - 339.766 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:42:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 1458/13 25.03.2013
Uchwała Nr XXXV/226/13 (2013_uchwala_226.pdf - 581.354 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:43:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przystapienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Uchwała Nr XXXV/227/13 (2013_uchwala_227.pdf - 176.574 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:49:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2013 roku. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 1459/13 25.03.2013
Uchwała Nr XXXV/228/13 (2013_uchwala_228.pdf - 26.961 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:53:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Pacanów do zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Pacanów, a Gminą Solec Zdrój w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkanców Gminy Pacanów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach
Uchwała Nr XXXV/229/13 (2013_uchwala_229.pdf - 32.865 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:55:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.01.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałąnia Narkomanii w Gminie Pacanów na 2013 rok
Uchwała Nr XXXV/230/13 (2013_uchwala_230.pdf - 24.921 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:57:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załacznik do uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w roku 2013
Uchwała Nr XXXV/231/13 (2013_uchwala_231.pdf - 25.833 KB)
Data publikacji: 2013-03-12 11:58:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zmian statutu Gminy Pacanów
Uchwała Nr XXXVI/232/13 (2013_uchwala_232.pdf - 2305.571 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 11:50:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013-2025
Uchwała Nr XXXVI/233/13 (2013_uchwala_233.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 11:53:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 1918 z 18.04.2013 r.
Załączniki do uchwały Nr XXXVI/233/13 (2013_uchwala_233_zal.zip - 393.035 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 11:54:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki do uchwały
Uchwała Nr XXXVI/234/13 (2013_uchwala_234.pdf - 150.997 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 11:57:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Straży Pożarnej w Ratajach Karskich
Uchwała Nr XXXVI/235/13 (2013_uchwala_235.pdf - 142.654 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 12:00:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej straży Pożarnej w Oblekoniu
Uchwała Nr XXXVI/236/13 (2013_uchwala_236.pdf - 1947.023 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 12:10:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XXXVI/237/13 (2013_uchwala_237.doc - 33.28 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 12:12:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w Dz.Urz.W.Św. Nr 2138 z 13.05.2013 r.
Załączniki do uchwały Nr XXXVI/237/13 (2013_uchwala_237_zal.zip - 343.918 KB)
Data publikacji: 2013-05-15 12:12:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki do uchwały
Uchwała Nr XXXVIII/238/13 (2013_uchwala_238.pdf - 1996.635 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:09:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XXXVIII/239/13 (2013_uchwala_239.pdf - 725.109 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:15:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2311 dn. 2013-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/240/13 (2013_uchwala_240.pdf - 114.906 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:19:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru żniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanwisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiartu godzin zajęć pedagoga. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2312 dn. 2013-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/241/13 (2013_uchwala_241.pdf - 91.45 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:22:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2313 dn.2013-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/242/13 (2013_uchwala_242.pdf - 41.912 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:25:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do cuhwały XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnosć pożytku publicznego w roku 2013
Uchwała Nr XXXVIII/243/13 (2013_uchwala_243.pdf - 31.119 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:26:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2314 dn. 2013-05-29
Uchwała Nr XXXIX/244/13 (2013_uchwala_244.pdf - 390.671 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 09:56:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2012 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2539 dn. 2013-06-25
Uchwała Nr XXXIX/245/13 (2013_uchwala_245.pdf - 376.464 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 09:57:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie absolutorium dla wójta gminy za 2012 r. z tytułu wykonania budżetu gminy. Opublikowa w DZ. URZ. WOJ. 2013.2539 dn. 2013-06-25
Uchwała Nr XXXIX/246/13 (2013_uchwala_246.pdf - 420.956 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 09:58:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Zborówku oznaczonej jako działka nr 157/2 wraz z budynkiem na czas nieokreślony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uchwała Nr XXXIX/247/13 (2013_uchwala_247.pdf - 1020.809 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 09:59:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Biechowie po byłym Ośrodku Zdrowia.
Uchwała Nr XXXIX/248/13 (2013_uchwala_248.pdf - 382.559 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 09:59:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Sroczkowie, Karsach Dolnych, Ratajach Słupskich, Pacanowie.
Uchwała Nr XXXIX/249/13 (2013_uchwala_249.pdf - 405.99 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:00:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 163, 180 o pow. 0.5738 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonych w Trzebicy.
Uchwała Nr XXXIX/250/13 (2013_uchwala_250.pdf - 400.384 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:01:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 1029 o pow. 0.40 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Wójeczce.
Uchwała Nr XXXIX/251/13 (2013_uchwala_251.pdf - 498.563 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:01:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2541 dn 2013-06-25
Uchwała Nr XXXIX/252/13 (2013_uchwala_252.pdf - 416.729 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:02:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną o nr ewid. 576 położonego w obrębie geodezyjnym Rataje Karskie, gmina Pacanów.
Uchwała Nr XXXIX/253/13 (2013_uchwala_253.pdf - 1316.559 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:03:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych na terenie Gminy Pacanów.
Uchwała Nr XXXIX/254/13 (2013_uchwala_254.pdf - 358.129 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:03:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Pacanów.
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/254/13 (zal_2013_uchwala_254.pdf - 956.502 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:06:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXXIX/255/13 (2013_uchwala_255.pdf - 1503.531 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:04:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu GOPS w Pacanowie. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2581 dn. 2013-06-26
Uchwała Nr XXXIX/256/13 (2013_uchwala_256.pdf - 7951.988 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:09:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów 2013-2025
Uchwała Nr XXXIX/257/13 (2013_uchwala_257.pdf - 9932.228 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:11:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2541 dn. 2013-06-25
Uchwała Nr XXXIX/258/13 (2013_uchwala_258.pdf - 396.255 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:12:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały XXXI/192/12 RG Pacanów z dnia 10 grudnia 2012 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2542 dn. 2013-06-25
Uchwała Nr XXXIX/259/13 (2013_uchwala_259.pdf - 588.717 KB)
Data publikacji: 2013-06-19 10:12:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały XXXIV/214/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gm. Pacanów na 2013 r.
Uchwała Nr XL/260/13 (2013_uchwala_260.pdf - 7674.855 KB)
Data publikacji: 2013-07-23 07:46:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XL/261/13 (2013_uchwala_261.pdf - 9725.619 KB)
Data publikacji: 2013-07-23 08:50:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2911 dn. 2013-07-24
Uchwała Nr XLI/262/13 (2013_uchwala_262.pdf - 5843.048 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 10:19:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XLI/263/13 (2013_uchwala_263.zip - 198.978 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 10:29:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Ogłoszony: DZ. URZ. WOJ. 2013.3065 dn. 2013-08-26
Uchwała Nr XLII/264/13 (2013_uchwala_264.pdf - 7555.025 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 11:16:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała NR XLII/265/13 (2013_uchwala_265.zip - 447.704 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 11:18:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3248 dn. 2013-09-20
Uchwała Nr XLII/266/13 (2013_uchwala_266.pdf - 522.619 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 11:31:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie pacanów na 2013 rok
Uchwała Nr XLII/267/13 (2013_uchwala_267.pdf - 525.637 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 11:37:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2013 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/227/13. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3218 dn. 2013-09-17
Uchwała Nr XLII/268/13 (2013_uchwala_268.pdf - 1894.144 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 11:44:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
Uchwała Nr XLIII/269/13 (2013_uchwala_269.pdf - 385.568 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 12:00:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność GOPS w Pacanowie
Uchwała Nr XLIII/270/13 (2013_uchwala_270.pdf - 7486.112 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 13:21:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013-2025
Uchwała Nr XLIII/271/13 (2013_uchwala_271.zip - 464.509 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 13:22:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3465 dn. 2013-10-11
Uchwała Nr XLIII/272/13 (2013_uchwala_272.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 13:23:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3466 dn. 2013-10-11
Uchwała Nr XLIII/273/13 (2013_uchwala_273.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 13:24:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/240/13 z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3467 dn. 2013-10-11
Uchwała Nr XLIII/274/13 (2013_uchwala_274.pdf - 471.604 KB)
Data publikacji: 2013-10-10 13:29:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2014 roku projektu pn. ,,poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego" w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój
Uchwała Nr XLIV/275/13 (2013_uchwala_275.pdf - 5890.465 KB)
Data publikacji: 2013-11-05 10:59:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 -2025
Uchwała Nr XLIV/276/13 (2013_uchwala_276.zip - 322.506 KB)
Data publikacji: 2013-11-05 11:31:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3678 dn. 2013-11-06
Uchwała Nr XLIV/277/13 (2013_uchwala_277.pdf - 3317.76 KB)
Data publikacji: 2013-11-05 12:08:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów n
Uchwała Nr XLIV/278/13 (2013_uchwala_278.pdf - 438.01 KB)
Data publikacji: 2013-11-05 12:20:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia : Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest dla Gminy Pacanów na lata 2013 -2032
Załacznik do Uchwały Nr XLIV/278/13 (2013_uchwala_278_zal_PROGRAM_azbest_PACANOW.pdf - 2237.151 KB)
Data publikacji: 2013-11-05 12:24:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Program usuwania wyrobów azbestowych
Uchwała Nr XLIV/279/13 (2013_uchwala_279.zip - 185.598 KB)
Data publikacji: 2013-11-05 12:27:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy w latach 2013-2018. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.3679 dn. 2013-11-06
Uchwała Nr XLV/280/13 (2013_uchwala_280.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2013-12-16 13:12:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.4310 dn. 2013-12-16
Uchwała Nr XLV/281/13 (2013_uchwala_281.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2013-12-16 13:14:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości . Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.4311 dn.2013-12-16
Uchwała Nr XLV/282/13 (2013_uchwala_282.pdf - 806.026 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:01:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2014
Uchwała Nr XLV/283/13 (2013_uchwala_283.pdf - 390.832 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:03:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Pacanowie
Uchwała Nr XLV/284/13 (2013_uchwala_284.pdf - 7751.632 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:14:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XLV/285/13 (2013_uchwala_285.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:15:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.4358 dn 2013-12-18
Uchwała Nr XLV/286/13 (2013_uchwala_286.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:16:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.4359 dn. 2013-12-18
Uchwała Nr XLV/287/13 (2013_uchwala_287.pdf - 516.609 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:21:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Uchwała Nr XLV/288/13 (2013_uchwala_288.doc - 41.984 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:24:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.4360 dn. 2013-12-18
Uchwała Nr XLV/289/13 (2013_uchwala_289.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:25:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.4361 dn. 2013-12-18
Załącznik do uchwały Nr XLV/289/13 (2013_uchwala_289_zal.doc - 88.576 KB)
Data publikacji: 2013-12-19 08:26:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
Uchwała Nr XLVI/290/13 (2013_uchwala_290.pdf - 8354.394 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 10:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014 - 2025
Uchwała Nr XLVI/291/13 (2013_uchwala_budzetowa_291.doc - 68.096 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 10:40:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.147 dn. 2014-01-14
Załacznik do uchwały Nr XLVI/291/13 (2013_uchwala_budzetowa_uzasadnienie.doc - 68.096 KB)
Data publikacji: 2014-01-21 08:00:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Uzasadnienie
Załącznik do uchwały nr XLVI/291/13 (2013_uchwala_291_zalaczniki.zip - 2082.888 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 10:44:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki wymienione w uchwale budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr XLVI/292/13 (2013_uchwala_292.pdf - 6052.239 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 11:03:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2013 - 2025
Uchwała Nr XLVI/293/13 (2013_uchwala_293.doc - 42.496 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 11:05:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.148 dn. 2014-01-14
Załączniki do uchwały nr XLVI/293/13 (2013_uchwala_293.zip - 315.924 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 11:07:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załączniki od uchwały
Uchwała Nr XLVI/294/13 (2013_uchwala_294.pdf - 619.906 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 11:11:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2013 rok.
Uchwała Nr XLVI/295/13 (2013_uchwala_295.pdf - 6014.907 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 11:56:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2014 r.
Uchwała Nr XLVI/296/13 (2013_uchwala_296.pdf - 445.085 KB)
Data publikacji: 2014-01-10 12:05:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10.12.2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl