2008 rok

Przebieg i efekty kontroli w 2008 roku

 

> Protokół z kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2007 roku na realizacje zadań związanych z likwidacją skutków powodzi z 2006 roku.


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl