Plan pracy Rady Gminy Pacanów
>>> Uchwała Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2014 rok <<<

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl