Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014

Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-2014

 

Tryb pracy Rady Gminy Pacanów określa Rozdział V. Tryb pracy Rady, załącznika do uchwały Nr IV/26/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenie Statutu Gminy Pacanów.

UCHWAŁA NR VI/42/11 Rady Gminy Pacanów  z dnia 7 lutego 2011r. 
w sprawie zmany uchwały Nr I/10/10 RG z dnia 01 grudnia 2010r.
dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl