Projekty aktów z 2009 roku
projekty aktów

Załączone pliki:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA oraz PN w Gminie Pacanów na 2009 r. (UCHWAŁA GKRPA 2009.rtf - 8.701 KB)
Data publikacji: 2009-01-22 12:38:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Projekt
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów (09_Gminny Program RPAiPN.rtf - 59.929 KB)
Data publikacji: 2009-01-22 12:40:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Projekt
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego (09_projekt_uchwala_fundusz_solecki.rtf - 25.6 KB)
Data publikacji: 2009-06-23 08:03:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na sesję w dniu 30.06.2009r.
Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie (09_projekt_uchwala_zmiana_statutu.rtf - 24.064 KB)
Data publikacji: 2009-06-23 08:05:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie na sesję w dniu 30.06.2009r.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl