Projekty aktów z 2008 roku
projekty uchwał

Załączone pliki:
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pacanów (PR_XXIII_08_UCH_ODWOL_SKARBNIK.rtf - 5.309 KB)
Data publikacji: 2008-04-16 08:40:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Projekt
Projekt uchwały w sprawie użyczenia budynku parafialnego w Ratajach Słupskich od Parafii Rzymsko Katolickiej w Ratajach na rzecz Gminy Pacanów (PR_XIV_08_UCHW_UZYCZENIE_PARAFIA_RATAJE.rtf - 5.466 KB)
Data publikacji: 2008-04-16 08:56:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Projekt
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla ZUWiK w Pacanowie (PR_XXIV_08_UCHW_STAWKI_DOTACJI_ZUWIK.rtf - 13.35 KB)
Data publikacji: 2008-04-16 09:09:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Projekt
Załącznik do zarządzenia nr 103/08 (ZAR_projekt_budzetu_2009_nr_103_08.pdf - 136.468 KB)
Data publikacji: 2008-12-01 13:05:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Projekt budżetu gminy na 2009 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl